Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Potrzeby wychowawcze – dalszy opis

W celu zaspokojenia wymienionych potrzeb dzieci i młodzieży tworzy się sieć różnego typu placówek wychowawczych, dostosowanych do różnych kategorii wieku dzieci i młodzieży, jak też potrzeb środowisk, w których prowadzą swą działalność. Do instytucji wychowania pozaszkolnego w Polsce, prowadzących pracę głównie z młodzieżą, zaliczamy przede wszystkim a) pałace młodzieży, b) młodzieżowe domy kultury, c) świetlice, d). kluby młodzieżowe, e) kluby sportowe oraz różne formy samorządu młodzieżowego2.

Głównym zadaniem wymienionych instytucji w zakresie wychowania jest wychowanie ideowe dzieci i młodzieży, kształtowanie światopoglądu, pogłębianie zainteresowań, popularyzacja osiągnięć nauki i techniki, wyrabianie postaw społecznych, wychowanie fizyczne itp.

W pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury, klubach i świetlicach uczestniczy młodzież zarówno z różnego typu szkół jak też z różnych środowisk. Instytucje te pełnią rolę ośrodków skupiających życie dzieci i młodzieży z szerszych regionów terytorialnych. Ponadto zaspokajają one w różny sposób potrzebę jej aktywności. Poza tymi zarganizowanymi sposobami coraz częściej zauważyć można tendencje do organizowania życia dzieci i młodzieży w jej środowisku zamieszkania. Wyraża się ona w tworzeniu odpowiednich urządzeń i placówek o charakterze wychowawczym (kluby dziecięce i młodzieżowe) w najbliższym środowisku zamieszkania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.