Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

„Blaszki miażdżycowe”

Teoria psychohiologiczna powstania procesu miażdżycowego, ma nie tylko teoretyczne znaczenie w świecie naukowym, lecz i duże znaczenie praktyczne. Wyjaśnia ona powstawanie procesu miażdżycowego w relacji z centralnym układem nerwowym i tzw. wegetatywnym. Teoria ta jest więc pomostem między medycyną wewnętrzną i medycyną psychologiczną. Wyjaśnia potężną lukę istniejącą w naszych dotychczasowych „mechanicznych”, rozważaniach na temat powstawania miażdżycy a więc i choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego.

Choroba niedokrwienna serca jest więc przykładem choroby psychosomatycznej. Wydaje się, że przyczyn tej dolegliwości nie tylko należy szukać w zmianach anatomicznych mięśnia sercowego, ale raczej w przeżyciach wewnętrznych pacjenta, na szczeblach świadomości i podświadomości układów nerwowych.

KAŻDY z nas stanowi pewną, niezwykłą, niepowtarzalną indywidualność. Któż potrafi wskazać dwóch identycznych ludzi? Nawet u pozornie „identycznych” bliźniąt jednojajowych, znaleźć można szereg istotnych różnic. Nie tylko w zachowaniu, myśleniu i postępowaniu, ale również w charakterystyce zewnę- trznej.

Przypuszcza się, że nieskończenie wiele różnorodnych czynników i faktów, odgrywa rolę w powstawaniu ludzkiej osobowości, budowy anatomicznej, jak również w wytwarzaniu się pewnych reakcji na bodźce środowiska zewnętrznego.

Cechy naszych przodków, zakodowane w specjalnym genetycznym szyfrze i odziedziczone przez nas, odgrywają doniosłą – niektórzy twierdzą, że decydującą – rolę w późniejszej charakterystyce fizycznej i psychologicznej. Sposób odżywiania matki w czasie ciąży, ewentualne trudności porodu. Wychowanie w dzie- ciństwie i w młodości. Relacja emocjonalna między rodzicami i dziećmi. Osierocenie. Rodzaj edukacji szkolnej i życiowej. Tryb życia i praca zawodowa. Środowisko w którym przebywamy. Stosunek emocjonalny do innych ludzi. Rodzaj odżywiania. Są to tylko niektóre elementy i istotne czynniki w rozwoju naszej, niepowtarzalnej indywidualności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.